top of page

Waza

 ( Teknik för samverkan )

Struktur & planering

Låt oss översätta en trummis vardag, att koordinera rytmer för två armar och två ben, till ett företag och dess verksamheter. Allt från att planera sin tid inför en deadline, till att samarbeta och ”synkronisera” med kollegor.

 

Vi befinner oss alla i samma tid, men vi delar upp den på olika sätt och förhåller oss till den på olika sätt. Somliga blir stressade när tiden känns kort, andra bli inspirerade och får upp farten. Hur kan man på ett bättre sätt medvetandegöra tiden så att den alltid känns under kontroll? Och hur kan man få olika människors relation till tiden (stressat eller taggat? trögt eller eftertänksamt?) att bättre jobba ihop och förstå varandras drivkrafter?

 

Det blir en aha-upplevelse av hur olika individers förhållningssätt till tiden kan komplettera varandra, och hur mycket bättre det blir när vi ser varandras tempo och rytmer som en harmonisk helhet istället för separata solist-insatser.

bottom of page